1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

          กำลังเป็นเรื่องที่ผู้มีพฤติกรรมไม่ไว้ใจคู่รักเป็นแถบๆ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก “สายตรงกฎหมาย” ระบุว่า ผู้ใดที่แอบเข้าไปดูโทรศัพท์มือถือของคนอื่น ถือมีความผิดตามกฎหมาย แม้กรณีดังกล่าวผู้ที่แอบดูอาจจะเป็นคู่รักกันก็ตาม

          ซึ่งโพสต์ดังกล่าว ใจความมิยู่ว่า การแอบดูโทรศัพท์ของแฟนหรือของผู้อื่น ทางกฎหมายไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นความผิด แต่ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตาม “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์”  เพราะโทรศัพท์สมัยนี้เป็นสมาร์ทโฟนเกือบทั้งหมด และการเข้ารหัสโทรศัพท์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต้องดูเป็นกรณีไป ดังนั้นหากหมดรักหรือขัดแย้งกัน  อีกฝ่ายก็อาจจะสามารถเอาผิดได้

          สำหรับ กรณีนี้ มาจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

          มาตรา 3 ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

          มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

 
 
 
 
 
แหล่งที่มา        : kapook
เรียบเรียงโดย    : gclub