1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

               มีการรายงานจากนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้เผยว่า หลังจากได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น รุ่นที่ 1/2560  ว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้าหรือการบริการของประเทศ ซึ่งทาง กพร. ได้ทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) รวมกว่า 171,185 คน ดำเนินการโดยภาคการศึกษา 22,560 คน ภาคการพัฒนา อีกจำนวน 148,623 คน

               มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฎิบัติการขนส่งสินค้า , ผู้ปฎิบัติด้านการจัดซื้อ , ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ,พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ , ผู้ขับยานพาหนะขนส่ง/รถหัวลาก ,ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ,ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสานเทศไอที รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนการขนส่งด้วย

               ดังนั้น กพร. ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA) ดำเนินการเพื่อจัดฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศขึ้น เพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 20 เมษายน – 9 มิถุนายน 2560 และฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ วันที่ 12 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560  คาดว่าหากจบการอบรมจะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 20000 บาทต่อเดือน

 

แหล่งที่มา         : innnews
เรียบเรียงโดย    :   gclub